Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Обявление за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Община Крушари на основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-402/16.07.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 13.08.2013 г. да подадат оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”

Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2013-0006

Решение за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай