Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публични регистри, съхранявани от община Крушари – наименование и ред за достъп

Регистър на сдруженията по чл.44 от Закона за управление на етажната собственост

Публичен регистър на издадени разрешения за строеж за 2013г.

Публичен регистър на издадени разрешения за строеж за 2014г.

Публичен регистър на издадени разрешения за строеж за 2015г.

Публичен регистър на издадени разрешения за строеж за 2016г.

Публичен регистър на издадени разрешения за строеж за 2017г.

Публичен регистър на недвижимите имоти - Публична общинска собственост

Публичен регистър на недвижимите имоти - Частна общинска собственост

Публичен регистър на Община Крушари за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Регистър на Даренията

Публичните регистри са достъпни чрез секция „Регистри” на официалния сайт на Община Крушари

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай