Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА КРУШАРИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЗАЕТИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021Г. И НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ВТОРИ ТУР НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г., ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

- 29.11.2021г. от 13:00ч. до 16:30ч.
- 30.11.2021г. от 08:00ч.  до 16:30ч.
 
ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СИ ЛИЧНО, СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ,  СТАЯ НОМЕР 102, ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ С АДРЕС С. КРУШАРИ УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ ” № 3-А  СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА ЗА СПРАВКА  И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В СИК .
ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СИ ПО БАНКОВ ПЪТ, СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА- ОРИГИНАЛ, ЛИЧНА КАРТА ЗА СПРАВКА  И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В СИК.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 05771/2024.
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай