Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява

 Обява за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба 

 Със заповед ОХ-1004/08.11.2021г. отминистъра на отбраната на Република България e обявенa1(една) вакантна длъжност за офицер от състава на Военна полиция

Длъжността е за офицер, изпълнявал военна служба (кадрова военна служба), отговарящ на изискванията на

 чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ

 

  1. Обявенaта вакантна длъжносте: „Началник на сектор” „Административен” в Регионална служба “Военна полиция” - Сливен
  2. Звание: Майор;
  3. Иизисквания за минимално образование и квалификация - висше, образователно-квалификационна степен Магистър;
  4. Минимално ниво на достъп до КИ: – Секретно;
  5. Специфични изисквания на длъжността: – съгласно чл. 58, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за военната полиция, умения за работа с компютър (текстообработващи програми и правно-информационни системи), водач на МПС категория „В”;
  6. ВОС - не се изисква определена;
  7. Място за изпълнение на службата: Регионална служба “Военна полиция” - Сливен.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията

на чл.141, ал. 6 от ЗОВС на РБ.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 03.12.2021г.

Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на:Централно военно окръжие:www.comd.bg и

                         Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4; тел. 058/664 764, и 0882/552 019

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай