Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Анкетна форма


АНКЕТАЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КРУШАРИ

1. Вие сте потребител на община Крушари като:2. Използвали ли сте досега услугите на администрацията на община Крушари?


3. От къде се информирате за административните услуги, които предлага община Крушари?4. Според Вас представя ли се ясна, точна и пълна информация за услугите, които извършва община Крушари (интернет страница, информационно табло, служители)?5. Как оценявате отношението на служителите в нашата администрация към потребителите на административни услуги?
6. Какво е мнението Ви за служителите, които Ви обслужват?
7. Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?8. Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с община Крушари:

9. Каква административна услуга ползвахте?

10. Бихте ли ползвали административни услуги по електронен път?


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай