Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2015

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания  на Общински съвет с. Крушари през 2015 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 29
ФЕВРУАРИ 26
МАРТ 26
АПРИЛ 23
МАЙ 28
ЮНИ 25
ЮЛИ 23
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 10, 24

 

Настоящият Календарен график е приет в заседание на Общинския съвет с Решение №  16/163   по Протокол № 16   от  16.12. 2014 година.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай