Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2012

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2012 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 26
ФЕВРУАРИ 23
МАРТ 22
АПРИЛ 26
МАЙ 29
ЮНИ 21
ЮЛИ 26
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 5,27
ОКТОМВРИ 25
НОЕМВРИ 22
ДЕКЕМВРИ 13

 

НАСТОЯЩИЯТ КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК Е ПРИЕТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТС РЕШЕНИЕ № 4/16 ПО ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 14.12.2011 ГОДИНА.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай