Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2013

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2013 година

МЕСЕЦ
ДАТА
ЯНУАРИ 24
ФЕВРУАРИ 21
МАРТ 28
АПРИЛ 25
МАЙ 30
ЮНИ 27
ЮЛИ 25
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 5, 26
ОКТОМВРИ 24
НОЕМВРИ 28
ДЕКЕМВРИ 12

 

Настоящият Календарен график е приет в заседание на Общинския съвет с Решение №   15/137   по Протокол №  15  от  13.12. 2012 година.

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай