Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

График 2011

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари през 2011 година

МЕСЕЦ ДАТА
ЯНУАРИ 27
ФЕВРУАРИ 24
МАРТ 24
АПРИЛ 28
МАЙ 26
ЮНИ 23
ЮЛИ 28
АВГУСТ ОТПУСК
СЕПТЕМВРИ 8
ОКТОМВРИ -
НОЕМВРИ -
ДЕКЕМВРИ -

 

НАСТОЯЩИЯТ  КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК  Е ПРИЕТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТС РЕШЕНИЕ   № 14/125   ПО  ПРОТОКОЛ   № 14   ОТ  16.12.2010  ГОДИНА.

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай