Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси на лицата по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

                                                                                9410 с. Крушари тел: 05771/2272 факс 05771/ 2136
                                                                                    E-mail obst@krushari.bg; site:www.krushari.bg

 

 Постоянна комисия за противодействие на корупцията

                             ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

На декларациите за имущество на интереси по чл.49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) 2023-2027 г.

По

ред

Име и фамилия

Длъжност

Вх.№/дата

Вид на

декларацията

Декларация

файл

Статус

1.

Месру Ахмед

Кмет с. Лозенец

1/30.11.2023г.

       чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

2.

Ведат Саидов

Кмет с.Северняк

2/30.11.2023г.

       чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

3.

Ръвкън Сюлейманов

Кмет с. Абрит

3/30.11.2023г.

       чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

4.

Севдалин Митев

Кмет с. Загорци

4/30.11.2023г.

       чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

5.

Метин Асан

Кмет с. Габер

5/01.12.2023г.

       чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

6.

Димка Пенева

Кмет с. Северци

6/03.12.2023г.

        чл.49, ал.1 т.2

декларация

Неактивен

7.

Гюнай Беидов

Кмет с. Полковник Дяково

7/05.12.2023г.

        чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

8.

Айдън Сюлейман

Кмет с. Капитан  Димитрово

8/06.12.2023г.

        чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

9.

Станка Николаева

Кмет с. Полковник Дяково

9/06.12.2023г.

       чл.49, ал.1 т.2

декларация

Неактивен

10.

Георги  Маринов

Кмет с. Северци

10/06.12.2023г.

        чл.49, ал.1 т.2

декларация

Активен

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай