с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136             
Добре дошли в официалния уеб сайт на Община Крушари
Тук ще намерите повече информация за Община Крушари - общинска администрация, общински съвет, административни услуги, природни ресурси, инфраструктура, програми, проекти, планове, търгове и конкурси, полезна информация, забележителности.
Актуално / Новини
СЪОБЩЕНИЕ
Община Крушари обявява всички свободни позиции по проект „Комплекс за социални услуги за деца и техните семейства” , финансиран от Световна банка МТСП по проект „Социално включване”.
Виж цялата новина
Общо събрание с цел създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините
На 8 декември 2014г.от 15ч.в малката зала на Община град Добрич, се проведе Общо събрание, имащо за цел създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Добрич съгласно Национална програма за управлението на дейностите по отпадъците, наричано Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"
Виж цялата новина
Съобщение
изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ІХ-53 и УПИ Х-54 в кв.5 по плана на с. Земенци, община Крушари.
Виж цялата новина
Вие сте 1119158 посетител на официалния сайт на Община Крушари
От сайта на Община Крушари желаете да получите повече информация за:
Дейността и работата на ОбС
38.01%
проекти по които работи Община Крушари
7.21%
друго
54.78%