с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136              с. Крушари, ул. 9-ти септември 3А,    тел.: 05771 2024,    факс: 05771 2136             
Добре дошли в официалния уеб сайт на Община Крушари
Тук ще намерите повече информация за Община Крушари - общинска администрация, общински съвет, административни услуги, природни ресурси, инфраструктура, програми, проекти, планове, търгове и конкурси, полезна информация, забележителности.
Актуално / Новини
Заседания на постоянните комисии на Общински съвет-Крушари
На 27.10.2014 година в заседателната зала на община Крушари ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общински съвет-Крушари
Виж цялата новина
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Виж цялата новина
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
За удължаване на срокът на прием на документи за кандидатстване по обявени работни позиции по проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”
Виж цялата новина
Вие сте 1075912 посетител на официалния сайт на Община Крушари
От сайта на Община Крушари желаете да получите повече информация за:
Дейността и работата на ОбС
36.99%
проекти по които работи Община Крушари
7.2%
друго
55.82%