Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.11.2023г.

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.11.2023г., снимка 1

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 20.11.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Крушари  при следния проект за

 
 
                                                 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 
1. Избор на ръководства и членове на постоянните комисии  към Общински съвет  с. Крушари.
                                                        
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
 
 
 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай