Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Крушари уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за прием на документи от  кандидат-потребители за включване и кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект №BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“ се удължава до 19.05.2023 г. включително.

С документите за кандидатстване за потребител може да се запознаете тук.

С документите за кандидастване за длъжността "Домашен помощник" може да се запознаете тук.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай