Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Училища

            Към 2017 г  на територията на община Крушари функционират три училища, от които две основни и едно средно. Две от училищата са предложени за включване в списъка на средищните училища, а едно в списъка със защитени училища. Общо учениците са 346, в две от училищата паралелките са слети и маломерни.

           Сградите на училищата са построени за целта и са общинска собственост.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай