Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Общински съветници

                                                                    С П И С Ъ К

 

          НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТс. КРУШАРИ 

                                            МАНДАТ  2019-2023

 

 

 

 

Име,презиме и фамилия на

     общинския съветник

  

  Партия

 

1.

 

Видин  Каракашев

 

 Д П С

 

2.

 

Инджихан  Мюмюн

 

 Д П С

 

3.

 

Исмаил   Исмаил

 

 Д П С

 

4.

 

Мудин   Кадир

 

 Д П С

 

5.

 

Нуртен  Мехмедова

 

 Д П С

 

6.

 

Нурхаят  Изет

 

 Д П С

 

7.

 

Раим  Раиф

 

 Д П С  

 

8.

 

Юзджан  Мустафа

 

 Д П С

 

9.

 

Борислав  Балчев

 

 ГЕРБ

 

10.

 

Васко  Балчев

 

 ГЕРБ

 

11.

 

Иван  Йорданов

 

 ГЕРБ

 

12.

 

Радослав  Йорданов

 

 ГЕРБ

 

13.

 

Живко Чобанов

 

 БСП   ЗА

БЪЛГАРИЯ

 

 

  

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай