Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Стартира кампания по преиздаване на лични карти и шофьорски книжки

Стартира кампания по преиздаване на лични карти и шофьорски книжки, снимка 1

Община Крушари съвместно с ръководството на Второ Районно управление на МВР – гр.Добрич стартират кампания по преиздаването на лични карти и шофьорски книжки, чиито срок изтича през 2020г.

В определени дни служители на полицията (паспортна служба) ще приемат на място в с.Крушари заявленията на жители на общината, чиито документи за самоличност и свидетелства за управление на МПС изтичат през календарната 2020г. Целта на съвместната акция е да се облекчи процедурата по преиздаването на личните документи, като ще спести на гражданите време и средства за пътуване до областния град.

Дните за прием ще бъдат определени допълнително.

Желаещите да се възползват от услугата, следва да се запишат на телефон 05771/2024 или лично на място в Общинска администрация – Крушари, стая 111 (отговорен служител - Живка Николова – младши експерт „Здравеопазване и социални услуги).  

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай