Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В А за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, 253 (двеста петдесет и три) вакантни длъжности от състава на Сухопътни войски, както следва: 1. В.Ф. 28610 – София: 15 /петнадесет/. 2. В.Ф. 48430 – Ст. Загора: 20 /двадесет. 3. В.Ф. 54230 – Стара Загора: 15 /петнадесет. 4. В.Ф. 54140 – Стара Загора: 10 /десет/. 5. В.Ф. 52740 – Хасково: 15 /петнадесет/. 6. В.Ф. 52590 – Ямбол: 5 /пет/. 7. В.Ф. 54100 – Ямбол: 15 /петнадесет/. 8. В.Ф. 34840 – Карлово: 50 /петдесет/. 9. В.Ф. 22180 – Казанлък: 20 /двадесет/. 10. В.Ф. 38640 – Казанлък: 10/десет/. 11. В.Ф. 26240 – Сливен: 20/двадесет/. 12. В.Ф. 36540 – Асеновград: 2/две/. 13. В.Ф. 52340 – Асеновград: 2/две/. 14. В.Ф. 38630 – Асеновград: 2/две/. 15. В.Ф. 54900 – Асеновград: 3/три/. 16. В.Ф. 52130 – Асеновград; 1/една/. 17. В.Ф. 22130 – Ямбол: 10/десет/. 18. В.Ф. 42600 – Мусачево: 13/тринадесет
О Б Я В А за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина , снимка 1

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай