Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В А за приемане на военна служба на лица изпълнявали кадрова военна служба

Със заповед №ОХ-374/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане от лица изпълнявали кадрова военна служба, 5(пет) вакантни длъжности за войници от състава на 68-ма бригада „Специални сили“, както следва: 1.В.Ф. 32990-Пловдив: „Химик-разузнавач в отделение за радиационно и химическо разузнаване на взвод ЯХБЗ в Щабна рота“ –-1/една/ длъжност. 2. В.Ф. 32990-Пловдив: “Шофьор във взвод за съхранение и подвоз на материални средства на рота за логистично осигуряване“– -1/една/ длъжност. 3. В.Ф. 54120-Пловдив: „Младши специалист по специални операции-санитар“ -1/една/ длъжност. 4. В.Ф. 52630-Пловдив: „Специалист по специални операции- разузнавач“ -1/една/ длъжност. 5. 3. В.Ф. 48650-Пловдив: „Младши специалист по специални операции-санитар“ -1/една/ длъжност.
О Б Я В А за приемане на военна служба на лица  изпълнявали кадрова военна служба , снимка 1

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай