Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

О Б Я В А - КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

От 26 март до 05 април 2018г. община Крушари в изпълнение на задължения по Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г. община Крушари обявява процедура по набиране на заявления на кандидати за социалната услуга „Домашен помощник“
О  Б  Я  В  А - КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“, снимка 1

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай