Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

1 и 2 март са обявени за неучебни дни за учебните заведения в община Крушари

Със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД-09-344 / 28.02.2018 г, дните първи и втори март 2018 година са обявени за неучебни за всички учебни заведения на територията на община Крушари.
1 и 2 март са  обявени за неучебни дни за учебните заведения в община Крушари, снимка 1

  Със Заповед  на Министъра на образованието и науката 

 № РД-09-344 / 28.02.2018 г, дните първи и втори март 2018 година са обявени за неучебни за всички учебни заведения на територията на община Крушари.
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай