Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за Народно събрание 2021

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обучения на членовете на секционните избирателни комисии

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ УВЕДОМЯВА,  ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА  4 АПРИЛ 2021Г. В  ЗАЛАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ   

НА 27.03.2021 Г. (СЪБОТА) ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

 

ЧАС

СЕКЦИЯ №

        НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 часа

082000001

Крушари

 

 

 

секция с машинно гласуване

 

082000002

Крушари  и Земенци

082000003

Бистрец

082000004

Северци

082000006

Лозенец

082000007

Полковник Дяково

082000009

Телериг

082000011

Ефрейтор Бакалово и Зимница

082000012

Коритен

 

 

 

 

 

 

 

11:00 часа

082000005

Загорци

 

082000008

Добрин

 

082000010

Габер и Огняново

 

082000013

Абрит

 

082000014

Александрия

 

082000015

Северняк и Поручик Кърджиево

 

082000016

Капитан  Димитрово

 

082000017

ДСХ – Добрин

 


 


 Общинска администрация при Община Крушари осигурява дежурство в събота на 20 март 2021 г., от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на общината  с адрес: „ ул. „Девети септември ” № 3А, с. Крушари  за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за издаване на удостоверение за гласуване по настоящ адрес. 

 


Разяснителни видеоклипове на Централна избирателна комисия.

 
 
 
 

 Електронни услуги във връзка с провеждането на Избори за народни представители на 04 април 2021 г.

910001

 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003

 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители  (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)

910004 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите  на 04 април 2021 г.(по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)

 

910005

 

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 и 3 от Изборния кодекс)  

910006

 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 
 

 

Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Съгласно решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец

Заявлението се подава в периода   от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително. 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до 31 март 2021 г. има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на Община Крушари. 

 Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 20.03.2021г.
 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е на територията на Община Крушари. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е   на територията на Община Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС). Срокът е до 20.03.2021 г. (събота).

 

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 20.03.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия на 24.03.2021г. избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение №14-НС)  могат да го направят в срок до 29.03.2021 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.
 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:

Община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес:

9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А

факс:  05771 2136;E-mail: krushari@krushari.bg

 

Централна избирателна комисия

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай