Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023Г.

 СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с проведените избори за народни представители на 2 април 2023 г. Община Крушари  Ви  информира, че от 24.04.2023г. започва изплащане на възнагражденията на  членовете  на Секционните избирателни комисии. По банков път ще бъдат преведени паричните суми на тези членове, които вече са подали в общинска администрация своята банкова сметка. На всички останали, възнагражденията ще бъдат изплатени срещу предоставяне на документ за самоличност и удостоверение от Районната избирателна комисия, че са участвали в проведените избори в брой на касата  на Община Крушари – етаж 2, стая 211 в часовете:

 

24.04.2023г. - от 14:30 до 16:00 часа

25.04.2023г.- от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

26.04.2023г.от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

 


ИНСТРУКЦИИ ЗА ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИК

Видеоизлъчване от СИК


 

 

Относно издаване на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от ИК

При изгубен/откраднат/повреден/унищожен документ за самоличност ЛИЧНА КАРТА- Образец № 1

 Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини - част първа 

Общинска администрация Крушари осигурява дежурство в събота на 18 март 2023 г., от 8.00 до17.00 ч. в сградата на община Крушари  с адрес:   с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес.


  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА  2 АПРИЛ 2023Г. В  ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ НА 27.03.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:00 ЧАСА. 

 УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Активна е възможността за проверка на избирателна секция, в която ще гласувате на предстоящите ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023г. чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


 Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.


 Електронни услуги чрез сайта на Министерството на електронното управление, свързани с предстоящите парламентарни избори на 2 април 2023г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1  ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 18.03.2023 г.


Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите народни представители на 02 април 2023 г. може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 25-НС) в срок до 18.03.2023г. 


Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №67-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК, когато постоянният адрес е в община Крушари.  

Когато само настоящият адрес е в община Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 21-НС).
Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18.03.2023 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 67-НС)  могат да го направят в срок до 27.03.2023г. (понеделник)

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:

Община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес:

9410  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А

факс:  05771 2136; E-mail: krushari@krushari.bg 

или в Кметствата или Кметските наместничество по населените места.


Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.


 Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №17-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 25.03.2023 г. 


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС). Срокът е до 31.03.2023г.


Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия- Добрич

Разяснителна кампания чрез сайта на Централна избирателна комисия - Видео клипове

Симулатор машинно гласуване 2 април 2023 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай