Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с проведените избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г. Община Крушари  Ви  информира, че от 24.10.2022г. започва изплащане на възнагражденията на  членовете  на Секционните избирателни комисии. По банков път ще бъдат преведени паричните суми на тези членове, които вече са подали в общинска администрация своята банкова сметка. На всички останали, възнагражденията ще бъдат изплатени срещу предоставяне на документ за самоличност и удостоверение от Районната избирателна комисия, че са участвали в проведените избори в брой на касата  на Община Крушари – етаж 2, стая 211 в часовете:


24.10.2022г. - от 13:00 до 16:00 часа
25.10.2022г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа
26.10.2022г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа


СЪОБЩЕНИЕ

 Община Крушари уведомява членовете на секционни избирателни комисии, ако желаят да им бъдат изплатени по банков път възнагражденията за участието в изборите за Народни представител, в срок до 17.10.2022г. да представят удостоверение за банкова сметка в Звено за административно обслужване, находящо се на първия етаж в административната сграда на община Крушари с адрес: 

с. Крушари, ул. „Девети септември ” № 3-А  или на е-mail: krushari@krushari.bg.

 

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ЗА ИЗБОРИЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

   

                   ДАТА: 01.10.2022г. / Събота/

          МЯСТО: Общинска администрация Крушари

 

час За

ПОЛУЧАВАНЕ

НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

И

СУЕМГ

01.10.2022г.

 

№ на секцията

 

 

населено място

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ  С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

 

 

14:10 ч.

 

 

082000003

 

 

с. Бистрец

 

 

082000009

 

 

с. Телериг

 

 

14:20 ч.

 

082000012

 

 

с. Коритен

 

14:30 ч.

 

 

082000006

 

с. Лозенец

 

 

15:00 ч.

 

082000007

 

с. Полковник Дяково

 

 

15:10 ч.

 

 

 

082000011

 

 

с. ЕфрейторБакалово

    и Зимница

 

 

15:30 ч.

 

082000004

 

 

с. Северци

 

15:50 ч.

 

 

082000001

 

 

с. Крушари

 

 

16:00 ч.

 

082000002

 

 

с. Крушари и с. Земенци

 

час За

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 

№ на секцията

 

 

населено място

 

 

14:00 ч.

 

 

 

 

082000017

 

ДСХ - Добрин

 

 

082000008

 

 

с. Добрин

 

 

14:10 ч.

 

 

082000010

 

 

с. Габер и Огняново

 

 

082000016

 

 

с. Капитан Димитрово

 

 

14:20 ч.

 

082000014

 

с. Александрия

 

 

082000015

 

с. Северняк

и Поручик Кърджиево

 

14:40 ч.

 

 

082000005

 

с. Загорци

 

 

15:00 ч.

 

082000013

 

 

с. Абрит

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ УВЕДОМЯВА,  ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 ОКТОМВРИ 2022Г. В  ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ НА 26.09.2022 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА: 

 

ЧАС

 

СЕКЦИЯ №

 

        НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 часа

082000001

 

Крушари

 

 

 

 

секция                    с машинно гласуване

 

082000002

 

Крушари  и Земенци

 

082000003

 

Бистрец

 

082000004

 

Северци

 

082000006

 

Лозенец

 

082000007

 

Полковник Дяково

 

082000009

 

Телериг

 

082000011

 

Ефрейтор Бакалово и Зимница

 

082000012

 

Коритен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 часа

 

082000005

 

Загорци

 

 

082000008

 

Добрин

 

 

082000010

 

Габер и Огняново

 

 

082000013

 

Абрит

 

 

082000014

 

Александрия

 

 

082000015

 

Северняк и Поручик Кърджиево

 

 

082000016

 

Капитан  Димитрово

 

082000017

 

ДСХ – Добрин

 

 

 

 


Г Р А Ф И К

за поставяне на специализирано устройство за електронно машинно

гласуване /СУЕМГ/ за осъществяване

на действията по гласуването

с демо версия, във връзка с предстоящите

избори за Народно събрание на 02.10.2022г.

                                                                                    


ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

МЯСТО, НА КОЕТО

ЩЕ БЪДЕ

ПОСТАВЕНО СУЕМГ

14.09.2022г.

Крушари

от 09:00

до 16:00 часа

 

на центъра

на село Крушари

 

20.09.2022г.

Крушари

от 09:00

до 16:00 часа

 

на центъра

на село Крушари

 

15.09.2022г.

Ефрейтор Бакалово

 

от 13:00

до 16:00 часа

пред кметство

с. Ефрейтор Бакалово

16.09.2022г.

 

Ефрейтор Бакалово

 

от 09:00

до 16:00 часа

пред кметство

с. Ефрейтор Бакалово

19.09.2022г.

 

Телериг

 

от 09:00

до 16:00 часа

пред Народно читалище

„Стефан Караджа„

село Телериг

21.09.2022г.

 

Коритен

 

от 09:00

до 16:00 часа

пред Клуб

на пенсионера

23.09.2022г.

 

 

Полковник Дяково

от 09:00

до 16:00 часа

 

пред Клуб

на пенсионера

27.09.2022г.

 

 

Бистрец

от 09:00

до 16:00 часа

 

пред Кметство

с. Бистрец 

28.09.2022г.

 

 

Северци

от 09:00

до 16:00 часа

 

пред Читалище

с. Северци 

29.09.2022г.

 

 

Лозенец

от 09:00

до 16:00 часа

 

пред Клуб

на пенсионера

с. Лозенец

 


Електронни услуги във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 02 октомври 2022 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, са:

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 октомври 2022 г.

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г.

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 октомври 2022 г.


 Във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател - български гражданин.

Възможности за проверка на избирателна секция:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. 
Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). 
Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. 
Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 
Чрез стационарен или мобилен телефон
 
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
 

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"
 към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци: http://www.grao.bg/elections/

 Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №17-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срок до 24.09.2022 г.


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС). Срок  до 30.09.2022 г.


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 21-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срок до 17.09.2022г.


Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение №25-НС). Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден –Срок до 17.09.2022г.


 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в с. Крушари. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в с. Крушари, е необходимо да се направи искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 67-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 17.09.2021 г.

Ако бъде назначенаподвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 26.09.2022 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:

Община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес:

9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А

факс:  05771 2136; E-mail: krushari@krushari.bg

или в кметствата или кметските наместничество по населените места.

 


Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия- Добрич

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Разяснителна кампания чрез сайта на Централна избирателна комисия - Видео клипове

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай