Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.


 
 СЪОБЩЕНИЕ
 
ОБЩИНА КРУШАРИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЗАЕТИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021Г. И НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ВТОРИ ТУР НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г., ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:
- 29.11.2021г. от 13:00ч. до 16:30ч.
- 30.11.2021г. от 08:00ч.  до 16:30ч.
 
ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СИ ЛИЧНО, СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ,  СТАЯ НОМЕР 102, ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ С АДРЕС С. КРУШАРИ УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ ” № 3-А  СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА ЗА СПРАВКА  И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В СИК .
ЛИЦАТА, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СИ ПО БАНКОВ ПЪТ, СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БАНКОВА СМЕТКА- ОРИГИНАЛ, ЛИЧНА КАРТА ЗА СПРАВКА  И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В СИК.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 05771/2024.
 
 

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА  ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА  НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г.

 

ДАТА:20.11.2021г. /събота/

МЯСТО: Общинска администрация - Крушари

 

№ НА СЕКЦИЯТА

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

ЧАС

НА ПОЛУЧАВАНЕ

 

082000003

082000009

082000010

082000016

 

 

с. Бистрец

с. Телериг

с. Габер

с. Капитан Димитрово                   

 

 

13:00 часа 

 

082000008

082000017

 

с. Добрин                                                                                             

ДСХ „Света Петка” с. Добрин

                                                                                     

 

13:30 часа

 

082000014

082000012

082000015

 

с. Александрия

с. Коритен

с. Северняк

  

 

 

13:45часа 

 

082000006

 

 

с. Лозенец                                                                                 

 

14:30 часа

 

082000005

 

 

с. Загорци                                                                                          

 

14:30 часа

 

082000007

082000013

 

с. Полковник Дяково

с. Абрит

               

 

15:10 часа

 

082000011

 

 

с. Ефрейтор Бакалово                                                                      

 

15:00 часа

 

082000004

 

 

с. Северци                                                                                

 

15:00 часа

 

082000001

082000002

 

 

с. Крушари – НЧ „Йордан Драгнев”                                                

 

15:15часа

15:30 часа

 


 

 Съобщение за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №831-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите  на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението се подава в периода от 01 ноември 2021 г. до изборния ден включително, по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на телефонен номер в Община Крушари: 05771/2214 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.


 Решение №830-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК относно: Организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ УВЕДОМЯВА,  ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА

КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021Г. , В  ЗАЛАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

НА 08.11.2021Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

 

ЧАС

СЕКЦИЯ №

        НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

 

15:00 часа

082000001

Крушари

 

 

 

секция с машинно гласуване

 

082000002

Крушари  и Земенци

082000003

Бистрец

082000004

Северци

082000006

Лозенец

082000007

Полковник Дяково

082000009

Телериг

082000011

Ефрейтор Бакалово и Зимница

082000012

Коритен

 

 

13:00 часа

082000005

Загорци

 

082000008

Добрин

 

082000010

Габер и Огняново

 

082000013

Абрит

 

082000014

Александрия

 

082000015

Северняк и Поручик Кърджиево

 

082000016

Капитан  Димитрово

 

 


Плакат

Видео клипове

Симулатор на машинно гласуване


 Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, които ще се проведат на 14.11.2021г. за община Крушари ще бъде осигурено 1 брой специализирано устройство за електронно машинно гласуване (демоверсия).  Предоставяме график по дати, часове и населени места, вкоито СУЕМГщебъдена Ваше разположение за осъществяване на пробно гласуване.

 

ДАТА

           НАСЕЛЕНО МЯСТО

        ЧАС

 

МЯСТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ

ПОСТАВЕНО СУЕМГ

 

 

 

30.10.2021г.

 

08.11.2021г.

 

 

 

Крушари

 

 

09:00 до 17:00 часа

 

 

 

пред сградата на община Крушари

 

 

 

09.11.2021г.

Ефрейтор Бакалово

09:00 до 12:00 часа

пред кметство с. Ефрейтор Бакалово

 

09.11.2021г.

Телериг

12:30 до 16:00 часа

  пред Народно читалище „Стефан Караджа„

 

10.11.2021г.

 

Коритен

09:00 до 12:00 часа

пред Клуб на пенсионера

 

10.11.2021г.

 

Полковник Дяково

12:30 до 16:00 часа

 

пред Клуб на пенсионера

 

11.11.2021г.

 

Бистрец

09:00 до 11:00 часа

 

пред Кметство с. Бистрец 

 

11.11.2021г.

 

Северци

11:30 до 14:00 часа

 

пред Читалище с. Северци 

 

11.11.2021г.

 

Лозенец

14:30 до 16:00 часа

 

пред Клуб на пенсионера с. Лозенец

 


РЕШЕНИЕ № 62-ПВР/НС Добрич, 18.10.2021


Съобщение

Община Крушари уведомява жителите на общината, че във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. ще бъде осигурено дежурство на служители от общинската администрация, както следва:

на 30.10.2021 г. от 08.00 ч. до 18.00 часа за:

  • подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес;
  • издаване на удостоверение за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на избори за народни представители, съгласно чл. 34, ал. 1-3 от ИК;
  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания.

 

на 06.11.2021 г. от 08.00 ч. до 18.00 часа за:

  • подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#quer

На телефон: 05771 22 14  в община Крушари всеки избирател може да  направи справка в избирателния списък по ЕГН. 


 Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №26-ПВР/НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срок до 06.11.2021 г.Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 27-ПВР/НС)Срок  до предизборния ден: 12.11.2021 г.


Заявление-декларация (Приложение № 28-ПВР/НС) за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението – декларация се подава от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК. Срок до 12.11.2021 г.


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 30-ПВР/НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срок  до 30.10.2021г.


Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. може да бъде издадено само на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката; народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС) в срок до 30.10.2021г.
 


Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в с. Крушари. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Когато само настоящият адрес е в с.Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС).
 


Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 30.10.2021 г.

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 39-ПВР/НС)  могат да го направят в срок до 08.11.2021 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:

Община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес:

9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А

факс:  05771 2136; E-mail: krushari@krushari.bg

или в кметствата или кметските наместничество по населените места.

 


Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия- Добрич

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай