Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Допълнителен видеоклип за машинно гласуване

***

Видеоклипове от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за членове на Европейския парламент от Република България на  26 май 2019 г. (публикувано на 03.05.2019 г.)

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Я

 

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 9-ЕП).

Срокът е до 18.05.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 12-ЕП).

Срокът е до 24.05.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ЕП)за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.05.2019 г.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено от общинска администрация само на кандидатите за членове на Европейския парламент, на членове на ЦИК, на РИК и на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ЕП)в срок до 11.05.2019 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е на територията на  община Крушари. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

 ОБЩИНА КРУШАРИ


адрес:  9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А


тел:05771 2024;  факс: 05771 2136;


E-mail:krushari@dobrich.net

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай