Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2018

Покана за публично обсъждане на проект на Бюджет 2018 година, публикувана на 22.12.2017г.

Докладна записка относно разпределение на преходен остатък от 2017г., публикувана на 07.02.2018г.

Докладна записка относно приемане на сборен бюджет за 2018г., публикувана на 07.02.2018г.

Приложение №1 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №2 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №3 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №4 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №5 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №6 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №7 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №8 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №9 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №10 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №11 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №12 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №13 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №14 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №15 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №16 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Приложение №17 към Бюджет 2018г., публикувано на 07.02.2018г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай