Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Крушари за 2014 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, Председателят на Общински съвет – Крушари организира публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Крушари за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 21.07.2015 година от 10,00 часа в заседателната зала на община Крушари.

Каним, всички жители на Община Крушари, кметове на кметства и кметски наместници, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Крушари за 2014 година е публикуван на интернет страницата на общината www.krushari.bg.


              Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писменно в деловодството на общината или на e-mail: krusharil@dobrich.net   не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

 

С материалите можете да се запознаете тук.

 

 

ПЕТРАНКА  ЯНКОВА
Председател на Общински съвет-Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай