Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ до членовете на секционни избирателни комисии

Изплащане на възнагражденията на  членовете на Секционните избирателни комисии за проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Във връзка с проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. Община Крушари  Ви  информира, че от 24.06.2024г. започва изплащане на възнагражденията на  членовете на Секционните избирателни комисии.

По банков пътще бъдат преведени паричните суми само на тези членове, които са предоставили в общинска администрация своята банкова сметка. Членовете на СИК могат да предоставят удостоверения/ информацияза банкови сметки до 19.06.2024г. лично в сградата на община Крушари или по електронен път на ел. поща krushari@krushari.bg.

На всички останали, възнагражденията ще бъдат изплатени срещу предоставяне на документ за самоличност и удостоверение от Районната избирателна комисия, че са участвали в проведените избори в брой на касата  на Община Крушари – етаж 2, стая 211 в часовете:

 

24.06.2024г. - от 14:30 до 16:00 часа

25.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

26.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

27.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа

28.06.2024г. - от 09:00 до 12:00 часа

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай