Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Община Крушари събира излезли от употреба електроуреди

 Община Крушари организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Тя ще се проведе в периода от 28 до 31 май.

   От местната управа информират всички жители, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, телевизори и /или друго електрическо и електронно оборудване, че могат да ги предадат за рециклиране.

   Инициативата стартира на 28 май /вторник/ и ще продължи до 31 май /петък/. Отпадъците ще се предават всеки ден в Община Крушари или кметството на населеното място.

   Кампанията е във връзка с реализиране на дейностите по Програма за управление на отпадъците на Община Крушари за периода 2021-2028 г. Извозването на предаденото негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се осъществи на 03 юни от организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, съгласно договор за сътрудничество.

  След приключване на кампанията Община Крушари ще обяви събраното количество излязло от употреба оборудване.

 Крайните резултати от дейността са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда за нас и нашите деца. Нека бъдем отговорни!

Телефон за контакт: 05771/2024, вътр. 212

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай