Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

 Водата в селата Александрия и Габер вече е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) Добрич.

      След предприемане на мерки от страна на „ВиК Добрич“ АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Крушари, село Александрия и село Габер, Община Крушари.

      При извършения лабораторен контрол – изследване на проби вода, пробонабрани на 16.04.2024 г. от пунктовете на крана на потребителя на цитираните по горе села е установено, че получените резултати отговарят на здравните изисквания.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай