Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕГОДНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ВОДА

          Община Крушари уведомява жителите на селата Александрия и Габер, Община Крушари, че след извършено от РЗИ – Добрич пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показателите на периодичния и постоянния мониторинг от пунктовете при крана на консуматора в 08. Зона Крушари, с. Александрия и с. Габер на 25.03.2024 г. е установено, че същите не отговарят по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли  на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

      Директорът на РЗИ – Добрич е издал на „ВиК Добрич” АД предписание за предприемане на мерки за отстраняване на съществуващите несъответствия.

     До тогава се препоръчва използването на бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

     След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08. Зона Крушари, с. Александрия и с. Габер, община Крушари своевременно ще  уведоми  обществеността.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай