Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Общинската кампания „Пролетно почистване 2024“

Общинската кампания „Пролетно почистване 2024“, снимка 1

Община Крушари обявява дните от 18 до 22 март 2024 г. за „Дни на пролетно почистване” и призовава институции, граждани и фирми да се включат в почистването на дворовете, прилежащите  площи, междублоковите пространства, публични пространства – паркове и градини, детски и спортни площадки.

 Приканват се жителите, деца и ученици, екипи на образователни  и социални институции, търговски обекти, фирми, читалища, организации и институции на територията на общината да вземат участие в инициативата, като почистят от растителни и други отпадъци, прилежащите територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, производствени сгради, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, крайпътни зони и чешми или замърсени територии в околностите на населените места.

Молим отпадъците да бъдат събрани в чували и поставени до най-близките контейнери за битови отпадъци.

Извозването на отпадъците ще се извърши от Община Крушари. 

Дейностите по реализиране на кампанията по места ще се координират от кмета на съответното населено място.

Може да се включите в кампанията „Пролетно почистване 2024“ като заявите участие на тел. 05771/2024, вътр. 212; или на e-mail krushari@krushari.bg.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай