Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ до всички наематели на земеделска земя от ОПФ

Уведомяваме всички наематели на земеделска земя от Общински поземлен фонд, че от 01.09.2023 г. могат да заплащат дължимите суми по договорите за наем за стопанската 2023/2024 година.

Фактури за платените наеми ще се издават след представяне на платежни документи – заверени копия.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай