Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ  ВИ УВЕДОМЯВА,ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА  2 АПРИЛ 2023Г. В  ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ НА 27.03.2023 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10:00 ЧАСА.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай