Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и Размер на такса за битови отпадъци

ПОКАНА

Каним всички заинтересовани лица да представят предложения и становища по Докладна записка относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 202година.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Община Крушари, стая 103 от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден или на следния e-mail адрес: krushari@krushari.bg до 18.12.2021 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.12.2021 г. от 10:00 часа в залата на Домашен социален патронаж.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай