Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Ефрейтор Бакалово

 

За контакти с кметство Ефрейтор Бакалово и Зимница: 

с. Ефрейтор Бакалово, област Добрич, 
Ул. „Първа” № 22              
 Пощенски код: 9422 
Телефон:  +359  5772 25 12                                    
Служебен  GSM:  0886 42 20 52
Кмет на с. Ефрейтор Бакалово: Семра Халил
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай