Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Габер

 

 За контакти с кметство Габер и Огняново: 

с. Габер, област Добрич, 
Ул. „Първа ” № 3                
Пощенски код: 9419
Телефон кметство:  няма                
Служебен  GSM:  0886 402 506
Кметски наместник с. Габер: Метин Асан
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай