Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проверка на задълженията за местни данъци и такси

Проверка на задължения за Местни данъци и такси

За да заредите страницата изберете:
- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer
- "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox
- "Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Крушари. Сертификатът е надежден.

При проблем със зареждането на страницата, моля копирайте и заредете в нов прозорец този линк:  https://213.226.11.203/OnlineReportWSClient/obligations

От 28.02.2013 г. гражданите, които желаят да си проверят задълженията за местни данъци такси по електронен път, могат да получат PIN код с документ за самоличност или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълнощно.

Искане за издаване на PIN код за проверка на задълженията за местни данъци и такси

Цена на услугата - Безплатна

Срок на изпълнение - Веднага

 

Плащане на данъчни задължения чрез ePay

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай