Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Община Крушари
Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
           
Входящ №  Дата Име и фамилия Месторабота Заемана публична длъжност Декларация - файл
1 03.01.2024г. Мерве Рамадан Община Крушари Младши експерт ОбС изтегли
2 01.02.2024г. Румяна Енева  Община Крушари Младши експерт РР изтегли
3 05.02.2024г. Нели Иванова  Община Крушари Старши счетоводител  изтегли
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай