Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

Община Крушари
Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 

Входящ № 

Дата

Име и фамилия

Месторабота

Заемана публична длъжност

Декларация - файл

 
 

1

05.06.2023

Живко Димитров

Община Крушари

Главен специалист " УТ и КР "

изтегли

 

2

10.10.2023

 Десислава Илиева

Община Крушари

мл. експерт МДТ

изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Публичен регистър на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата,

по чл.35, ал.1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,

в Община Крушари

 

Входящ № 

Дата

Име, презиме и фамилия

Месторабота

Длъжност

Забележка

 
 
             
             
             
             
             
             
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай