Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

 

Община Крушари
Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
Входящ №  Дата Име и фамилия Месторабота Заемана публична длъжност Декларация - файл
1 01.01.2022 Виолета Стефанова Община Крушари Младши експерт МДТ изтегли
        2 07.02.2022 Атанас Николов Община Крушари Младши експерт " Регионално развитие " изтегли
        3 01.04.2022 Мелиса Исмаил Община Крушари  Счетоводител изтегли
        4 16.05.2022 Виолета Георгиева Община Крушари Младши експерт МДТ изтегли
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Публичен регистър на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата,

по чл.35, ал.1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,

в Община Крушари

Входящ №  Дата Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Забележка
           
           
           
           
           
           
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай