Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Пенсионерски клубове

На територията на община Крушари  функционират  9 пенсионерски клуба в селата Крушари – 2 клуба, Телериг – 2 клуба, Полковник Дяково– 2 клуба, Коритен, Александрия и Лозенец с численост на потребителите  280 души.

Организационната и контролната дейност на пенсионерските клубове се осъществява от Обществен съвет към пенсионерските клубове се състои от 12 члена и работи по годишен план и празнично-обреден календар. Ръководството на  съвета провежда заседания всяко тримесечие.

Към Обществения съвет функционират комисии по културно-масова дейност, етика, организационна и финансова дейност. В плана на Обществения съвет са включени мероприятия със социален, здравен и културен характер за пълноценен живот на пенсионерите. Дейността на пенсионерските клубове е свързана с честване на религиозни и национални празници. Певческите групи към клубовете участват в надпявания на фолклорни събори и фестивали – „Текето” с. Александрия, в гр. Балчик, гр.Варна, гр.Шумен и др.

За участията си през годините групите са удостоявани с грамоти, награди и отличия за добро представяне.

Обмяната на опит с други пенсионерски клубове от областта и региона  е традиция.

Организираните екскурзии в страната за членовете на клубовете, са начин за обмен на добри практики в работата с и за възрастните хора от цялата страна.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай