Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обществена трапезария

За седма поредна година община Крушари участва в проект на Министерството на труда и социалната политика „Обществена трапезария”. Чрез него в рамките на 6 месеца (октомври-април) се доставя храна на групите в най-неравностойно положение – лица без никакви доходи, лица с най-ниски социални пенсии, безработни лица с право на социално подпомагане и скитащи.

От услугите на „Обществена трапезария” се ползват 40 потребителя месечно. При подбора на потребителите, които да ползват услугата са ползвани данни от дирекция „Социално подпомагане“, както и предложения от кметове на населените места.  Доставяната кулинарна продукция по този проект се приготвя от персонала на ДСП и се разнася в селата Абрит, Бистрец, Добрин, Полк.Дяково, Загорци, Коритен, Крушари, Лозенец, Северняк и Телериг.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай