Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Здравеопазване

 Детското и училищното здравеопазване е организирано на територията на всички детски градини и училища от община Крушари. Уредени и обзаведени са училищни здравни кабинети, обслужвани от две медицински сестри.

Медицинските услуги за населението се предоставят от четири регистрирани лекарски практики, които обслужват всички населени места в община Крушари.

            Стоматологични услуги се извършват от една практика в централното селище на общината.

            Спешна медицинска помощ се осигурява от екипи на службата от гр.Добрич.

            В община Крушари има една дрогерия разположена в административния център – с. Крушари.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай