Започна финалната част от изпълнението на проекта за рехабилитация на водопроводи в населените места в община Крушари

04.06.2020
Започна финалната част от изпълнението на проекта за рехабилитация на водопроводи в населените места в община Крушари

В община Крушари започнаха финалните строителни работи по изпълнението на проект за рехабилитация на водопроводи от шест населени места в общината.

Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони  2014-2020г., като договора за финансирането му е сключен през 2018г. Стойността на изпълнявания проект е 3 198 464 лв. До края на м.юли 2021г. всички дейности следва да са приключени и отчетени пред финансиращия орган.

Подменени са изцяло над  13 километра  уличен водопровод в селата Крушари, Телериг, Лозенец, Северци, Полковник Дяково, Коритен.

В общинския център – Крушари по десет улици се полага изцяло нова асфалтова настилка върху цялата улична мрежа, под която е разположен рехабилитирания водопровод. В останалите населени места с нова асфалтова настилка ще бъдат възстановени само  участъците от уличните платна, под които се намират реконструирания водопровод.

Намаляване на загубите по водопренасяне, подобряване на качествата на водата за битови нужди, преодоляване на „водните режими“ за голяма част от включените в проекта населени места са само част от очакваните положителни ефекти след приключване на проекта. 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата