Обява за прием на заявления от кандидат-потребители на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“

09.01.2019
Обява за прием на заявления от кандидат-потребители на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“

 О  Б  Я  В  А

 

До 17:00 часа на 11.01.2019 г., в изпълнение на задължения по Споразумение №ФС01-0531/28.12.2018 г., Община Крушари обявява процедура по набиране на заявления от кандидат-потребители на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“

 

І. КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

 

Периодът на ползване на услугата „Домашен помощник” е до 31.08.2019 г., считано от деня, в който стартира предоставянето на услугата.

 

Целеви групи:

Лица, които са получавали социалната услуга „Домашен помощник“ по приключилото на 31.12.2018 г. Споразумение №ФС01-0488/22.12.2017 г.

 

Документи за кандидатстване:

          1. Заявление за кандидатстване по образец;

          2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;

          3. Други документи.

 

Важно:Лица, ползващи сходни услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани в рамките на Споразумение № ФС01-0531/28.12.2018 г.

 

 

ІІ. КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

 

Периодът на ползване на услугата „Личен асистент” е до 31.08.2019 г., считано от деня, в който стартира предоставянето на услугата.

Целеви групи:

Лица, които са получавали социалната услуга „Домашен помощник“ по приключилото на 31.12.2018 г. Споразумение №ФС01-0488/22.12.2017 г.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление за кандидатстване по образец;
  2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
  3.  Други документи.

Важно:Лица, ползващи сходни услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани в рамките на Споразумение № ФС01-0531/28.12.2018 г.

 

Заявления за кандидатстване могат да се получат от Звеното за административно обслужване стая № 102 на адрес ул. „Девети септември” № 3-А, с. Крушари или от интернет страницата на община Крушари.

Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се подават в Звеното за административно обслужване стая № 102 в сградата на общинска администрация община Крушари на адрес ул. „Девети септември” № 3-А, с. Крушари.

След изтичане срока за подаване на заявления от кандидат-потребителите на социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, в периода 14.01.2019г.-17.01.2019г. ще бъдат извършени оценки на потребностите на всеки кандидат-потребител в дома му съгласно следния график:

 

Дата

Населено място

14.01.2019 г.

 с. Габер

 с. Капитан Димитрово

 с. Ефрейтор Бакалово

15.01.2019 г.

 с. Бистрец

 с. Лозенец

 с. Северци

16.01.2019 г.

 с. Коритен

 с. Северняк

 с. Телериг

17.01.2019 г.

 с. Абрит

 с. Добрин

 с. Крушари

 

Лица за контакти:

 

                                                                                  Живка  Николова                                    Веселина Иванова

                                                                                  Младши експерт ЗСУ                             Директор на дирекция АПИОФБ

                                                                                  Тел: 0889/705203                                     Тел: 0889/574013

                                                                                  05771/2024, вътрешен 111                      05771/2024, вътрешен 306


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата