На 10 февруари 2016г. (сряда) от 14:00ч. в сградата на Община Крушари ще се състои начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“

08.02.2016
На 10 февруари 2016г. (сряда) от 14:00ч. в сградата на Община Крушари ще се състои начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“

 

П Р О Г Р А М  А

 

за провеждане на начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ по договор № BG05M9OP001-2.002-0159-С001/15.12.2015г. по схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

                      10.02.2016г. –  заседателна зала на община Крушари

                      14:00 часа – Регистрация на участниците и раздаване на материали

                     14:30 часа – Откриване от г-н Видин Каракашев – Зам. – кмет  „Финанси и бюджет “ на Община Крушари

14:45 часа – Представяне на Проект BG05M9OP001-2.002-0159  „Подкрепа за достоен живот”

                      Презентация на г- жа Веселина Иванова –

                      ръководител на проекта

15:30 часа – Отговори на въпроси

16:00 часа – Закриване на пресконференцията

 

                                                         От Екипа за управление на проекта


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата