Банково обслужване
Населението на Крушари се обслужва от клон на „Инвест банк” – със седалище гр. Варна
Вие сте 1075887 посетител на официалния сайт на Община Крушари
От сайта на Община Крушари желаете да получите повече информация за:
Дейността и работата на ОбС
36.99%
проекти по които работи Община Крушари
7.2%
друго
55.82%