Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СНЦ „МИГ – Тервел - Крушари” организира първия си празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел - Крушари се реализира с подкрепата на Европейски земеделски

Сдружение „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ – Ви кани на първия си празник "Палитра от традиции и европейско бъдеще" - Фестивал на жътвата – община Тервел, Дата на провеждане: 27.06.2021 (неделя) от 15:00 часа, Място на провеждане: стадиона в гр. Тервел
СНЦ „МИГ – Тервел - Крушари” организира първия си празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел - Крушари се реализира с подкрепата на Европейски земеделски, снимка 1

Поканата може да разгледате тук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай