Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение относно пубично обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Крушари 2021-2027 (ПИРО)

До всички заинтересовани страни

 

В секция Програми, планове и стратегии, раздел "Планове" е публикуван за пубично обсъждане Проект на План за интегрирано развитие на Община Крушари 2021-2027 (ПИРО).

ПИРО ще бъде разгледан на редовна сесия на Общински съвет Крушари през м. март 2021 г.

Становища, мнения и предложения на граждани могат да бъдат депозирани в Общинска администрация Крушари в срок до 16.03.2021 г.

Проектът на ПИРО може да разгледате тук.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай